Proběhl kurz pro hlavní vedoucí

Na přelomu března a dubna proběhl kurz pro hlavní vedoucí, který se letos odehrával v Křivoklátu. 17 účastníků kurzu se během pěti dní dozvědělo informace z:
👉 enviromentální výchovy
👉 plánu organizačních příprav
👉 bezpečnosti a ochrany zdraví
👉 práva a ekonomie
👉 zdravovědy
👉 pedagogiky a psychologie

Ve volných chvílích pak přišlo na řadu sdílení nejrůznějších zkušeností, nápadů a myšlenek. Protože se jedná o kurz akreditovaný MŠMT, všichni účastníci na konci kurzu psali test a po kurzu ještě sepisovali závěrečný projekt. Testy i projekty dopadly velice dobře a jsem rádi, že všech 17 účastníků získalo kvalifikaci hlavního vedoucího.

Moc děkujeme za účast a pevně věříme, že jim kurz pomůže v rámci vedení oddílů, případně jim pomůže rozjet oddíly úplně nové 🙂

Všechny fotky z kurzu postupně přidáváme na naši Zoneramu 🙂