Partneři

Ministerstvo školství každoročně dlouhodobě finančně podporuje činnost dětí a mládeže Českého svazu ochránců přírody na základě výběrového řízení. Současně je každoročním spoluvyhlašovatelem soutěží ČSOP Zlatý list a Ekologická olympiáda.
Lesy České republiky s. p. spolupracují s Českým svaz ochránců přírody již od roku 1998. Vzájemná a dlouhodobá spolupráce na poli ochrany přírody a ekologické výchovy se odráží v řadě projektů. Lesy ČR, s. p., mimo jiné, podporují dlouhodobě i soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda a činnost oddílů mladých ochránců přírody.
Společnost NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je významnou součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o otevřených lokalitách i dalších přírodních zajímavostech či tipy na výlet představuje veřejnosti na stránkách www.blizprirode.cz. V rámci spolupráce s ČSOP podporuje i tradiční přírodovědné soutěže pro děti a mládež Zlatý list a Ekologická olympiáda.
Logo PrahaHlavní město Praha významně podporuje naše pražské oddíly i aktivity na pražské krajské úrovni, jako jsou pražská kola soutěží ČSOP a další aktivity.
Česká rada dětí a mládeže podporuje aktivity všech sdružení pracujících s dětmi a mládeží a pomáhá jim vytvářet podmínky pro tuto práci.
Pomůcky a vybavení pro lesní pedagogiku a ekologickou výchovu. Dřevěné reklamní a dárkové předměty. Návrhy a realizace výukových center (exteriér, interiér, naučné stezky).