Kurzy a setkání

Máme zájem na tom, aby vedoucí našich mopíků rozšiřovali svou kvalifikaci pro práci s dětmi, a to nejen v rozsahu požadovaném pro takovou činnost Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale především z důvodu posílení důvěry ve vlastní schopnosti, potvrzování vlastních praktických dovedností a získávání nové inspirace pro práci s dětským oddílem.

Přetahování se lanem

Pravidelně nabízíme a pořádáme řadu kurzů a výměn zkušeností na různé úrovni,

Kurz první pomoci (42 hodinová rekvalifikace – zdravotník zotavovacích akcí), ve spolupráci se spolkem ZDrSEM – první pomoc zážitkem z. s.

VOYAGE – Vstupní kurz do našeho vzdělávacího systému pro náctileté instruktory (příprava schůzek a výprav, uvádění her, pedagogika, propagace oddílů apod.)

Vítr do plachet – rozšiřující kurz pro náctileté instruktory – speciální víkend zaměřený na vybraná témata z pedagogiky a psychologie.

Kvalifikace hlavního vedoucího dětských táborů – kurz pro dospělé vedoucí v rozsahu potřebném pro vedení zotavovacích akcí dětí a mládeže akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Setkání vedoucích – víkendovka především pro dospělé vedoucí zaměřená na výměnu zkušeností a teambulding.

Společné selfie na kurzu Voyage