Hlavní vedoucí tábora a vedoucí oddílu

Kurz pro hlavní vedoucí tábora a vedoucího oddílu s možností získat kvalifikaci „Hlavní vedoucí tábora“ – kurz je certifikovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Informace o aktuálním kurzu v termínu 10. – 14. 4. 2024 naleznete v událostech.

Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem trvale zvyšovat svou kvalifikaci v oblasti vedení dětského oddílu a dobře se připravit na organizaci dětského letního tábora na pozici hlavního vedoucího. Jedná se o 40 hodin vzdělávacích bloků odpovídajících podmínkám udělení kvalifikace. Kurz se nad rámec povinného minima zaměřuje na environmentální rozměr práce s dětmi a mládeží. Při přípravě programu jsme vycházeli z dobré praxe zavedených oddílů ČSOP i ze zkušenosti lektorů z dalších mládežnických organizací. Podmínkou pro účast na kurzu je dosažení věku 18 let, podmínkou pro získání kvalifikace je účast na celém kurzu, zisk dostatečného počtu bodů v závěrečném testu a zpracování jednoduché projektové části zkoušky.

Jednotlivé tematické bloky jsou zaměřeny především na tato témata:

 • Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Diagnostika výchovných problémů
 • Motivování dobrovolníků a pracovníků, personální zajištění akce
 • Podpora zdravých návyků dětí a mládeže
 • Environmentální rozměr vedení oddílu a pořádání dětského tábora
 • Vedení dokumentace a zjišťování potřebných povolení a souhlasů
 • Zajištění hygienicky nezávadného provozu tábora, BOZP
 • Právní minimum pro vedoucího oddílu a vedoucího dětského tábora
 • Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti, základy první pomoci
 • Krizový management a risk management
 • Hospodaření a finanční řízení
 • Komunikace a spolupráce s veřejností, PR oddílu
 • Organizační příprava akcí
 • Materiálně technické zabezpečení akce

Organizační a lektorský tým tvoří vedoucí oddílů ČSOP ve spolupráci s dalšími lektory s praktickou zkušeností při práci s dětmi.