Hlavní vedoucí tábora a vedoucí oddílu

Kurz pro hlavní vedoucí tábora a vedoucího oddílu s možností získat kvalifikaci „Hlavní vedoucí tábora“ – kurz je certifikovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Informace k aktuálnímu kurzu naleznete níže.

Kurz je určen pro všechny, kteří mají zájem trvale zvyšovat svou kvalifikaci v oblasti vedení dětského oddílu a dobře se připravit na organizaci dětského letního tábora na pozici hlavního vedoucího. Jedná se o 40 hodin vzdělávacích bloků odpovídajících podmínkám udělení kvalifikace. Kurz se nad rámec povinného minima zaměřuje na environmentální rozměr práce s dětmi a mládeží. Při přípravě programu jsme vycházeli z dobré praxe zavedených oddílů ČSOP i ze zkušenosti lektorů z dalších mládežnických organizací. Podmínkou pro účast na kurzu je dosažení věku 18 let, podmínkou pro získání kvalifikace je účast na celém kurzu, zisk dostatečného počtu bodů v závěrečném testu a zpracování jednoduché projektové části zkoušky.

Jednotlivé tematické bloky jsou zaměřeny především na tato témata:

 • Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Diagnostika výchovných problémů
 • Motivování dobrovolníků a pracovníků, personální zajištění akce
 • Podpora zdravých návyků dětí a mládeže
 • Environmentální rozměr vedení oddílu a pořádání dětského tábora
 • Vedení dokumentace a zjišťování potřebných povolení a souhlasů
 • Zajištění hygienicky nezávadného provozu tábora, BOZP
 • Právní minimum pro vedoucího oddílu a vedoucího dětského tábora
 • Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti, základy první pomoci
 • Krizový management a risk management
 • Hospodaření a finanční řízení
 • Komunikace a spolupráce s veřejností, PR oddílu
 • Organizační příprava akcí
 • Materiálně technické zabezpečení akce

Organizační a lektorský tým tvoří vedoucí oddílů ČSOP ve spolupráci s dalšími lektory s praktickou zkušeností při práci s dětmi.

INFORMACE K AKTUÁLNÍMU KURZU – 2023

Termín: 29.3. – 2.4.2023
Začátek kurzu: středa 29.3. v 18:00, příjezd je možný i dříve, záleží na individuální domluvě, na místě budeme cca od 15:00
Konec kurzu: neděle 2.4., nejpozději ve 13:00
Místo: Křivoklát, využívat budeme prostory místního informačního střediska
Cena: 4.000 Kč / pro členy ČSOP 3.500 Kč
Typ ubytování: na postelích s lůžkovinami
Typ stravy: plná penze, přípravu stravy zajistí instruktoři kurzu, začínáme středeční lehčí večeří a končíme nedělním obědem

Kontakt na organizátora: Ondřej Kolouch, , 721 044 871

Předběžná přihláška: předběžné přihlašování bylo ukončeno 31.1.
Závazná přihláška:
spuštěno 14.2. pro předběžné přihlášené, pokud se chcete přihlásit jako náhradník, kontaktujte prosím organizátora kurzu

Co si vzít s sebou:

 • oblečení na program jak vevnitř, tak venku
 • přezuvky
 • může se hodit něco na poznámky, ať už blok s tužkou, tablet…
 • zdravotní deklaraci (!) viz e-mail
 • zpracované „domácí úkoly“
 • věci osobní potřeby dle svého uvážení