Rok motýlů

S potěšením Vám oznamuje, že i v roce 2024 se uskuteční tematická soutěž. Tento rok vyhlásil Český svaz ochránců přírody za Rok motýlů. Bližší informace přidáme na začátku března…

Proč zrovna Rok motýlů? Krom toho, že řada druhů motýlů je prostě krásná a „louka plná motýlů“ je pro mnoho lidí symbolem přírody, motýli mají ve spleti složitých vztahů mezi různými rostlinami a živočichy velmi důležitou roli. Na jedné straně jsou významnými opylovači; pro některé skupiny rostlin (např. s dlouhými trubkovitými květy) vůbec tou nejvýznamnější. Na druhou stranu jsou motýli, a především jejich housenky, důležitou složkou potravy pro řadu dalších živočichů, mimo jiné ptáků. Bez motýlů by tak příroda „přestala fungovat“.

 

Soutěž je zveřejněna také v rámci Zóny umění.