Rok motýlů

Jménem Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP s radostí oznamujeme zahájení soutěže k tematickému roku Českého svazu ochránců přírody, Roku motýlů! Soutěž začíná 1. 3. 2024. Neváhejte se zapojit! Na výherce čekají ceny! Účast v soutěži není omezená věkem. Soutěžit může jednotlivec i skupina, třída, škola, kroužek i oddíl.

Motýli patří mezi výjimečné druhy hmyzu. Působí křehce, ale často nápadně a jejich vývoj je velmi zajímavý. Jsou významnou součástí potravního řetězce i inspirací v umění. Tam, kde motýli žijí, se obvykle daří i jiným druhům živočichů. Proto jsou v přírodě nepostradatelní.

Brožura (průvodce)

Brožura 2024 Rok motýlů (náhled titulní strany)

Rádi Vám zašleme odkaz na stažení brožury. Máte-li zájem, zašlete nám kontakt.

  Prohlédněte si níže ukázky (kliknutím zvětšíte).

  Obsah
  Úvod 3
  Kdo jsou motýli 4
  Vývoj motýlů 8
  Ochrana motýlů 11
  Motýli a člověk 13
  Pracovní listy 14
  Řešení 29
  Něco o nás 30

  Brožura 2024 Rok motýlů (ukázka)
  Brožura 2024 Rok motýlů (ukázka)
  Brožura 2024 Rok motýlů (ukázka)

  Soutěž

  Informace pro soutěžící (PDF).

  Jak se do soutěže zapojit?

  Vytvořte vlastní kresbu, malbu, fotografii, výrobek, text (např. vtip, příběh, pohádku) nebo video (nemělo by být delší než 1 minuta) na téma motýl, a zašlete nám ho v této podobě: fotografie a výtvarná díla ve formátu JPG velikosti 800–1500 pixelů (lze použít úschovnu), texty (ideálně do 3 NS) ve formátu PDF, každý text s názvem. Bez podpisu v díle! Videa by neměla být delší než 1 minuta. Nezapomeňte uvést věkovou i soutěžní kategorii. Soutěžní díla i možné dotazy zasílejte na e-mail . Těšíme se!

  Soutěžní kategorie:

  1. výtvarné dílo
  2. literární dílo
  3. fotografie
  4. video

  Věkové kategorie:

  • děti (0-12 let)
  • dospívající (13-20 let)
  • dospělí (21 a více let)

  Pozor! S každým dílem se dá soutěžit pouze jednou. Tedy pokud pošlete práci jako skupinové dílo např. za třídu, už nemůžete se stejným dílem soutěžit jako jednotlivec. Uzávěrka odevzdání děl je 31. 8. 2024.

  Vyhodnocení soutěže

  Výběr proběhne ve dvou kolech. První kolo bude vyhodnoceno v září 2024 v kanceláři SMOP ČSOP. Druhé kolo proběhne v říjnu 2024 formou veřejného hlasování.

  Soutěž je zveřejněna také v rámci Zóny umění.