Důležité údaje

Úplný název: Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody
Užívaná zkratka názvu: SMOP ČSOP
Sídlo: Michelská 48/5, 140 00 Praha 4
Statutární zástupce: Ing. Milan Maršálek
Evidence ve spolkovém rejstříku: SMOP ČSOP je zapsáno jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49605 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. (Dříve registrace u MV ČR ze dne 2. 8. 1990 pod č. j. VSP/1-2 123/90-R.)
IČO: 227 43 731
Běžný účet: 2301944987/2010
Datová schránka: 2hpjr7t

E-mail:
Telefon: 775 724 545, 222 516 115 (recepce DOP)

 

Shrnutí údajů pro správnou fakturaci:

Sdružení mladých ochránců přírody
Českého svazu ochránců přírody
Michelská 48/5, 140 00 Praha 4
IČO: 227 43 731

Běžný účet: 2301944987/2010

Prosíme Vás o datum splatnosti faktur alespoň 5 týdnů po datu vystavení faktury. Děkujeme 🙂.