Dunajský umělec

Motto: Prozkoumej Dunaj

 

Vybízíme žáky a jednotlivce ze všech základních a středních škol, klubů, nevládních organizací, denních stacionářů či sdružení z celé České republiky, aby se zapojili do soutěže Dunajský umělec 2023 (Danube Art Master 2023), která už od roku 2004 spojuje tisíce dětí ze zemí povodí a přítoků Dunaje. Soutěž má povzbuzovat děti k zamyšlení nad svým vztahem k životnímu prostředí a uvědomění si významu a hodnoty řek pro ně i jejich okolí.

Aktivita je vhodná k předmětům: výtvarná výchova, přírodopis, zeměpis, biologie, geografie, ekologie, hydrobiologie,…

Informace pro soutěžící (PDF)

 

Detaily soutěže

Dunajský umělec 2023 (Danube Art Master 2023) je mezinárodní soutěž organizovaná ve spolupráci Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) s International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR).

Soutěž žáky motivuje k bližšímu poznání jejich místního vodního toku a jeho okolí. Žáci pak mají za úkol vytvořit v její bezprostřední blízkosti nápadité umělecké dílo. Dunajský umělec představuje nejen vodní tok jako takový, ale poukazuje i na jeho skutečnou podstatu, význam a hodnotu, a upozorňuje na smysl ochrany životního prostředí.

Účastníci musí pocházet ze země spadající do oblasti povodí Dunaje nebo jeho přítoků, tedy: Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Rumunska, Bulharska, Moldavska či Ukrajiny. V rámci České republiky mohou soutěžit účastníci ze všech krajů.

Soutěžící jsou rozděleni do skupin podle věku:

  • Děti: 6–11 let
  • Dospívající: 12–18 let

a tvoří soutěžní díla ve třech kategoriích postupujících do mezinárodního kola:

  • Umění
  • Video
  • Fotografie

a jedna kategorie nepostupová:

  • Mapa

Soutěžící se mohou zúčastnit jednotlivě nebo jako skupina o maximálním počtu 4 osoby.

Soutěž bude probíhat na dvou úrovních – národní a mezinárodní, přičemž vítězové národních kol z každé kategorie postoupí do kola mezinárodního.

Termín odevzdání uměleckých děl do národního kola soutěže je 25. 9. 2023

Od účastníků soutěže se očekává vytvoření přírodního díla v bezprostřední blízkosti jakéhokoliv vodního toku (nejlépe pak přítoku samotného Dunaje), přičemž se seznámí s jejím okolím a krajinou. Učitel či vedoucí poté pořídí kvalitní fotografii či krátké video hotového projektu a zašle je organizátorovi národního kola (Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP). Je velmi důležité, aby pořízené fotografie a videa byly ve velmi kvalitním rozlišení a aby se daly snadno otevřít v počítači.

 

Instrukce

  • Umění – Díla by měla být vytvořena z přírodních materiálů nalezených u řeky. Např. sochy, koláže, móda, šperky atd. Kresby a malby NEJSOU akceptovány jako umělecká díla. Minimální velikost digitální fotografie je 150 DPI a 3 MB.
  • Videa – Neměla by být delší než 1 minuta. Mohou být zaznamenány fotoaparátem nebo chytrým telefonem. Neexistují žádná omezení, co se týče obsahu videa. Přijatelné je vše od písní, představení, až po reportáže o řece. Plně animovaná videa však nebudou akceptována. Vezměte prosím na vědomí, že pro mezinárodní části soutěže jsou u videí vyžadovány anglické titulky, nejsou však vyžadovány na úrovni vnitrostátní.
  • Fotografie – měly by zachycovat život na Dunaji nebo konkrétní činnost umělce/umělců. Místo vytvořeného uměleckého díla se kategorie fotografií zaměřuje na performační umění nebo zvláštní situaci zachycenou v povodí Dunaje. Ať už se jedná o západ slunce nad řekou nebo městem, lidi užívající si Dunaj nebo ho oslavující, nebo o krásnou část řeky. Kreativitě se meze nekladou. Minimální velikost fotografií je 150 DPI a 3 MB.
  • Mapy – v roce 2023 je tato kategorie pouze národní a vítězové NEPOSTUPUJÍ do mezinárodního kola. Měly by být vytvořeny na papír formátu A3. Studenti mohou popustit uzdu své kreativitě a prezentovat na mapě všechna zajímavá fakta a místa. Na mapě můžou označit různá zajímavá místa (např. zámky, památky atd.), místa zdůrazňující biologickou rozmanitost, místa pro rekreaci (pláže, parky, cyklostezky atd.) a také místa, která mohou vyžadovat více pozornosti (např. místa ve špatném stavu, místa vyžadující úklid, záplavové zóny atd.). Mapa také může odhalovat některá zajímavá nebo méně známá fakta o řece. Fotografie nebo skeny mapy ve vysokém rozlišení, by měla být zaslána národním organizátorům. Minimální velikost souborů je 150 DPI a 3 MB.)

 

Výběr vítěze – národní kolo

Komise složená ze zástupců organizátorů soutěže a zástupců Ministerstva životního prostředí posoudí díla z mnoha aspektů a určí pořadí v tajném hlasování v následujících kategoriích:
1) Umění: a) Děti 6–11 let; b) Dospívající 12–18 let
2) Video: a) Děti 6–11 let; b) Dospívající 12–18 let
3) Fotografie: a) Děti 6–11 let; b) Dospívající 12–18 let

Ceny pro výherce se liší podle země konání. V českém národním kole budou oceněni výherním balíčkem vždy první tři umístění v každé kategorii, dále poté díla umístěna na první místě v každé kategorii postupují do mezinárodního kola. Absolutní vítěz národního kola (dílo s největším počtem hlasů napříč kategoriemi) navíc získá speciální cenu – zajímavou exkurzi pro celou skupinu (třídu, oddíl apod.).

Nejlepších 10 projektů bude zveřejněno na oficiálním Facebookovém účtu soutěže.

Mezinárodní kolo

Do mezinárodního kola postoupí pouze vítěz z každé ze tří kategorií ve věkové skupině Děti a Dospívající za danou zemi (celkem 6 uměleckých děl). Díla budou následně posouzena mezinárodní komisí složenou ze zástupců zemí ICDPR. Jakékoli texty a reálie vedoucí k zemi původu daného díla budou redukovány, aby se zachovala neutralita v hlasování. Rozhodnutí porotců je konečné a vybrané umělecké dílo dostane titul Dunajský umělec 2023 (Danaube Art Master 2023).
Po skončení soutěže bude uspořádána výstava nejlepších uměleckých děl ze všech zúčastněných zemí organizovaná ICPDR.

Příběh uměleckého díla (vyžadován pouze v případě postupu pro mezinárodní kolo):
Každé dílo, které postoupí do mezinárodního kola, musí být doplněno o text o délce do 250 slov přibližující: 1) jak projekt vznikal a 2) co se soutěžící naučili během poznávání okolí řeky. Můžou si například položit tyto otázky:
Co se snažím publiku sdělit?
Co inspirovalo mou práci?
Co jsem se během tvorby díla naučil/a?

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním jména výherce a příspěvku v publikacích GWP CEE a ICPDR. GWP CEE a ICPDR si vyhrazují právo použít pořízené fotografie/videa bez výslovného písemného souhlasu těch, kteří jsou na nich vyobrazeni.

Pořadatelé soutěže

Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) a International Commission for the Protection of the Danaube River (ICPDR).

Pořadatel národního kola soutěže:
Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody
e-mail:
telefon: 775 789 143

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí