Dunajský umělec

Motto: Udrž Dunaj modrý.

 

Řeka je nenahraditelný pramen života. Kromě toho může být místem k odpočinku, hrám i sportu, divokým zdrojem energie i klidnou kolébkou rybářských loděk, nástrojem obnovy i zkázy.

Čím je pro Vás řeka nebo říčka ve vašem bydlišti? Máte ji rádi? Pokud ano, neváhejte a zapojte se do dvacátého ročníku mezinárodní soutěže Dunajský umělec (Danube Art master)! Svým soutěžním dílem můžete vyjádřit její jedinečnost, důležitost a krásu. Při tvoření jistě zažijete skvělé chvíle s přáteli či spolužáky.

Soutěž je určena žákům a studentům, skupinám (do 4 osob) a jednotlivcům ze všech základních a středních škol, klubů, nevládních organizací, denních stacionářů či sdružení z celé České republiky. Už od roku 2004 spojuje tisíce dětí ze zemí povodí a přítoků Dunaje. Soutěž má povzbuzovat děti k zamyšlení nad jejich vztahem k životnímu prostředí a uvědomění si významu a hodnoty řek pro ně i jejich okolí.

Aktivita je vhodná k předmětům výtvarná výchova, přírodopis, zeměpis, biologie, geografie, ekologie, hydrobiologie apod. a samozřejmě také k environmentálně zaměřeným volnočasovým aktivitám.

Pravidla pro soutěžící (PDF).

Výsledky přechozích ročníků

Detaily soutěže

Dunajský umělec 2024 (Danube Art Master 2024) je mezinárodní soutěž organizovaná ve spolupráci Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) a s International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR).

Soutěž žáky, studenty či členy oddílů nebo jiných volnočasových aktivit motivuje k bližšímu poznání jejich místního vodního toku a jeho okolí. Účastníci poté mají za úkol vytvořit v její bezprostřední blízkosti nápadité umělecké dílo, fotografii nebo krátké video. Dunajský umělec představuje nejen vodní tok jako takový, ale poukazuje i na jeho skutečnou podstatu, význam a hodnotu, a upozorňuje na smysl ochrany životního prostředí.

Účastníci musí pocházet ze země spadající do oblasti povodí Dunaje nebo jeho přítoků, tedy: Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Rumunska, Bulharska, Moldavska či Ukrajiny. V rámci České republiky mohou soutěžit účastníci ze všech krajů.

Soutěž začíná 1. 3. 2024. Termín odevzdání uměleckých děl do národního kola soutěže je do 30. 9. 2024.

Soutěžící jsou rozděleni do skupin podle věku:

  • Děti: 6–11 let
  • Dospívající: 12–18 let

a tvoří soutěžní díla ve třech kategoriích postupujících do mezinárodního kola:

  • Umění
  • Video
  • Fotografie

Soutěžící se mohou zúčastnit jednotlivě nebo jako skupina o maximálním počtu 4 osoby.

Soutěž bude probíhat na dvou úrovních – národní a mezinárodní, přičemž vítězové národních kol z každé kategorie postoupí do kola mezinárodního.

Od účastníků soutěže se očekává vytvoření přírodního díla v bezprostřední blízkosti jakéhokoliv vodního toku (nejlépe pak přítoku samotného Dunaje), přičemž se seznámí s jejím okolím a krajinou. Učitel či vedoucí poté pořídí kvalitní fotografii či krátké video hotového projektu a zašle je organizátorovi národního kola (Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP). Je velmi důležité, aby pořízené fotografie a videa byly ve velmi kvalitním rozlišení a aby se daly snadno otevřít v počítači.

 

Instrukce

  • Umění – Díla by měla být vytvořena z přírodních materiálů nalezených u řeky. Např. sochy, koláže, móda, šperky atd. Kresby a malby NEJSOU akceptovány jako umělecká díla. Minimální velikost digitální fotografie je 150 DPI a 3 MB.
  • Videa – Neměla by být delší než 1 minuta. Mohou být zaznamenány fotoaparátem nebo chytrým telefonem. Neexistují skoro žádná omezení, co se týče obsahu videa. Přijatelné je vše od písní, představení, až po reportáže o řece. Plně animovaná videa však nebudou akceptována. Vezměte prosím na vědomí, že pro mezinárodní části soutěže jsou u videí vyžadovány anglické titulky, nejsou však vyžadovány na úrovni národní. Ale nebojte, v případě potřeby Vám s tvorbou titulků poradíme či pomůžeme.
  • Fotografie – měly by zachycovat život na Dunaji nebo konkrétní činnost umělce/umělců. Místo vytvořeného uměleckého díla se kategorie fotografií zaměřuje na performační umění nebo zvláštní situaci zachycenou v povodí Dunaje. Ať už se jedná o západ slunce nad řekou nebo městem, lidi užívající si Dunaj nebo ho oslavující, nebo o krásnou část řeky. Kreativitě se meze nekladou. Minimální velikost fotografií je 150 DPI a 3 MB.

 

Výběr vítěze – národní kolo

Komise složená ze zástupců organizátorů soutěže a zástupců Ministerstva životního prostředí posoudí díla z mnoha aspektů a určí pořadí v tajném hlasování v následujících kategoriích:
1) Umění: a) Děti 6–11 let; b) Dospívající 12–18 let
2) Video: a) Děti 6–11 let; b) Dospívající 12–18 let
3) Fotografie: a) Děti 6–11 let; b) Dospívající 12–18 let

Ceny pro výherce se liší podle země konání. V českém národním kole budou oceněni výherním balíčkem vždy první tři umístění v každé kategorii, dále poté díla umístěna na první místě v každé kategorii postupují do mezinárodního kola. Absolutní vítěz národního kola (dílo s největším počtem hlasů napříč kategoriemi) navíc získá speciální cenu – zajímavou exkurzi pro celou skupinu (třídu, oddíl apod.).

Nejlepších 10 projektů bude zveřejněno na oficiálním facebookovém účtu soutěže.

Mezinárodní kolo

Do mezinárodního kola postoupí pouze vítěz z každé ze tří kategorií ve věkové skupině Děti a Dospívající za danou zemi (celkem tedy 6 soutěžních děl). Díla budou následně posouzena mezinárodní komisí složenou ze zástupců zemí ICDPR. Jakékoli texty a reálie vedoucí k  zemi původu daného díla budou redukovány, aby se zachovala neutralita v hlasování. Rozhodnutí porotců je konečné a vybrané umělecké dílo dostane titul Dunajský umělec 2024 (Danube Art Master 2024).
Po skončení soutěže bude uspořádána výstava nejlepších uměleckých děl ze všech zúčastněných zemí organizovaná ICPDR.

Příběh uměleckého díla (vyžadován pouze v případě postupu pro mezinárodní kolo):
Každé dílo, které postoupí do mezinárodního kola, musí být doplněno o text o délce do 250 slov přibližující: 1) jak projekt vznikal a 2) co se soutěžící naučili během poznávání řeky a okolí. Mohou si například položit tyto otázky:
Co se snažím publiku sdělit?
Co inspirovalo mou práci?
Co jsem se během tvorby díla naučil/a?

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním jména výherce a příspěvku v publikacích GWP CEE a ICPDR. GWP CEE a ICPDR si vyhrazují právo použít pořízené fotografie/videa bez výslovného písemného souhlasu těch, kteří jsou na nich vyobrazeni.

Pořadatelé soutěže

Pořadatel soutěže:

Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) a International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR).

Pořadatel národního kola soutěže:
Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody
e-mail:
telefon: 775 724 545

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí

 

  

 

Soutěž je zveřejněna také v rámci Zóny umění.