Dunajský umělec

Motto: Prozkoumej Dunaj

Vybízíme žáky a jednotlivce ze všech základních a středních škol, klubů, nevládních organizací, denních stacionářů či sdružení z celé České republiky, aby se zapojili do soutěže Dunajský umělec 2022 (Danube Art Master 2022), která už od roku 2004 spojuje tisíce dětí ze zemí povodí a přítoků Dunaje. Soutěž má povzbuzovat děti k zamyšlení nad svým vztahem k životnímu prostředí a uvědomění si významu a hodnoty řek pro ně i jejich okolí.

Aktivita je vhodná k předmětům: výtvarná výchova, přírodopis, zeměpis, biologie, geografie, ekologie, hydrobiologie,…

Informace pro soutěžící (PDF)

 

Výsledky Dunajského umělce 2022 – národní kolo

Letošní národní kolo bylo vyhodnoceno zástupci Sdružení mladých ochránců přírody a Ministerstva životního prostřední ČR a dopadlo takto:

Kategorie Artwork (junioři 6-11 let):

 1. místo – Atlantida (kolektiv členů z oddílu MOP Ledňáček)
 2. místo – Zámek harmonie (kolektiv členů z oddílu MOP Ledňáček)
 3. místo – Obranná pevnost (člen z oddílu MOP Ledňáček)

Kategorie Mapy (dospívající 12-18 let):

 1. místo – kartografické dílo od žáků Sekundy A z Pražského humanitního gymnázia
 2. místo – kartografické dílo od žáků Kvarty B z Pražského humanitního gymnázia
 3. místo – kartografické dílo od žaček ze Základní školy a mateřské školy Proseč

Detaily soutěže

Dunajský umělec 2022 (Danube Art Master 2022) je mezinárodní soutěž organizovaná ve spolupráci Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) s International Commission for the Protection of the Danaube River (ICPDR).

Soutěž žáky motivuje k bližšímu poznání jejich místní (lokální) řeky a jejího okolí. Žáci pak mají za úkol vytvořit v její bezprostřední blízkosti nápadité umělecké dílo. Dunajský umělec představuje nejen řeku, jako takovou, ale poukazuje i na její skutečnou podstatu, význam a hodnotu, a upozorňuje na smysl ochrany životního prostředí.

Účastníci musí pocházet ze země spadající do oblasti povodí Dunaje nebo jeho přítoků, tedy: Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Rumunska, Bulharska, Moldavska či Ukrajiny. V rámci České republiky mohou soutěžit účastníci ze všech krajů.

Soutěžící jsou rozděleni do skupin podle věku:

 • Junioři: 6–11 let
 • Dospívající: 12–18 let

Soutěžící se mohou zúčastnit jednotlivě, jako třída, nebo jako skupina o maximálním počtu 4 osoby.

Soutěž bude probíhat na dvou úrovních – národní a mezinárodní, přičemž vítězové národních kol postoupí do kola mezinárodního.

Termín odevzdání uměleckých děl do národního kola soutěže je posunut na 16.10. 2022.

Kategorie – umění, video, mapa

Od účastníků soutěže se očekává vytvoření přírodního díla v bezprostřední blízkosti jakékoliv řeky (nejlépe pak přítoku samotného Dunaje), přičemž se seznámí s jejím okolím a krajinou. Učitel či vedoucí poté pořídí kvalitní fotografii či krátké video hotového projektu a zašle je organizátorovi národního kola (Český svaz ochránců přírody). Je velmi důležité, aby pořízené fotografie a videa byly ve velmi kvalitním rozlišení a aby se daly snadno otevřít v počítači.

Instrukce

 • Umění – Díla by měla být vytvořena z přírodních materiálů nalezených u řeky. Např. sochy, koláže, móda, šperky atd. Kresby a malby NEJSOU akceptovány jako umělecká díla. Minimální velikost digitální fotografie je 150 DPI a 3 MB.
 • Videa – Neměla by být delší než 1 minuta. Mohou být zaznamenány fotoaparátem nebo chytrým telefonem. Neexistují žádná omezení, co se týče obsahu videa. Přijatelné je vše od písní, představení, až po reportáže o řece. Plně animovaná videa však nebudou akceptována. Vezměte prosím na vědomí, že pro mezinárodní části soutěže jsou u videí vyžadovány anglické titulky, nejsou však vyžadovány na úrovni vnitrostátní.
 • Mapy – Měly by být vytvořeny na papír formátu A3. Studenti mohou popustit uzdu své kreativitě a prezentovat na mapě všechna zajímavá fakta a místa. Na mapě můžou označit různá zajímavá místa (např. zámky, památky atd.), místa zdůrazňující biologickou rozmanitost, místa pro rekreaci (pláže, parky, cyklostezky atd.) a také místa, která mohou vyžadovat více pozornosti (např. místa ve špatném stavu, místa vyžadující úklid, záplavové zóny atd.). Mapa také může odhalovat některá zajímavá nebo méně známá fakta o řece. Fotografie nebo skeny mapy ve vysokém rozlišení, by měla být zaslána národním organizátorům. Minimální velikost souborů je 150 DPI a 3 MB.

Výběr vítěze/Národní kolo

Organizátoři soutěže posoudí díla z mnoha aspektů a vyberou nejlepší z nich v následujících kategoriích:
1) Umění: a) Junioři 6–11 let; b) Dospívající 12–18 let
2) Videideo: a) Junioři 6–11 let; b) Dospívající 12–18 let
3) Mapa: a) Junioři 6–11 let; b) Dospívající 12–18 let

Ceny pro výherce se liší podle země konání. Nejlepších 10 projektů bude zveřejněno na oficiálním Facebookovém účtu soutěže.

 

Mezinárodní kolo

Do mezinárodního kola postoupí pouze jeden vítěz, u všech tří kategorií ve věkové skupině Junior a Dospívající, za danou zemi (celkem 6 uměleckých děl). Díla budou následně posouzena mezinárodní komisí složenou ze zástupců zemí ICDPR. Jakékoli texty a reálie vedoucí k zemi původu daného díla budou redukovány, aby se zachovala neutralita v hlasování. Rozhodnutí porotců je konečné a vybrané umělecké dílo dostane titul Dunajský umělec 2022 (Danaube Art Master 2022).
Po skončení soutěže bude uspořádána výstava nejlepších uměleckých děl ze všech zúčastněných zemí organizovaná ICPDR.

Příběh uměleckého díla (vyžadován pouze v případě postupu pro mezinárodní kolo):
Každé dílo, které postoupí do mezinárodního kola, musí být doplněno o text o délce do 250 slov přibližující: 1) jak projekt vznikal a 2) co se soutěžící naučili během poznávání okolí řeky. Můžou si například položit tyto otázky:
Co se snažím publiku sdělit?
Co inspirovalo mou práci?
Co jsem se během tvorby díla naučil/a?

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním jména výherce a příspěvku v publikacích GWP CEE a ICPDR. GWP CEE a ICPDR si vyhrazují právo použít pořízené fotografie/videa bez výslovného písemného souhlasu těch, kteří jsou na nich vyobrazeni.

 

Pořadatelé soutěže

Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) a International Commission for the Protection of the Danaube River (ICPDR).

Pořadatel národního kola soutěže:
Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Kontakt:

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí

Pro více informací navštivte www.danubeday.org