Oddíly MOP

Na 1.350 dětí do 18 let působí ve více než 60 oddílech mladých ochránců přírody (mopíků) Českého svazu ochránců přírody. Jejich přehled s kontakty najdete na mapě.

O děti v oddílech se stará přes 240 dospělých vedoucích. Do oddílové činnosti mopíků je tedy zapojeno téměř 1.600 členů ČSOP.

Mávající děti na výlěte v příroděMopící se scházejí na pravidelných schůzkách, vyjíždějí do přírody na jednodenní i vícedenní výpravy, pořádají zimní, jarní i letní tábory, účastní se brigád a dalších aktivit pro přírodu, pořádají akce pro veřejnost, účastní se přírodovědných a ekologických soutěží, setkávají se na společných akcích.
Jejich činnost je pestrá a rozmanitá a netýká se pouze a nutně přírody. Vztah k přírodě je ale jejich společným pojítkem, jednou z hodnot, která je při výchově v oddílech považována za důležitou, a která má v životě člověka podstatný a nezanedbatelný význam.