Kontakty

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Sdružení mladých ochránců přírody
Michelská 48/5, 140 00 Praha 4
Důležité údaje o organizaci

e-mail:
mobilní telefon: 775 724 545
pevná linka: 222 516 115 (recepce DOP)
Jak se k nám dostanete

Kancelář SMOP ČSOP

Renáta Kazdová

vedoucí kanceláře SMOP

Tereza Rádsetoulalová

soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda

Irena Drástalová

oddíly ČSOP

 

 

Ostatní

S kanceláří spolupracuje na jednotlivých projektech řada externistů, na které Vám v případě potřeby rádi poskytneme kontakt.