Kontakty

Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody
Michelská 48/5, 140 00 Praha 4
Důležité údaje o organizaci

e-mail:
mobilní telefon: 775 724 545
pevná linka: 222 516 115 (recepce DOP)
Jak se k nám dostanete

Kancelář SMOP ČSOP

Renáta Kazdová

vedoucí kanceláře SMOP ČSOP

Práce s dětmi a mládeží v ČSOP

Odborné a tematické soutěže ČSOP

Ondřej Kolouch

koordinátor práce s dětmi a mládeží v ČSOP

  Lenka Žaitliková

zástupkyně vedoucí kanceláře SMOP ČSOP

Irena Drástalová

koordinátorka práce s dětmi a mládeží            v ČSOP

  Markéta Klimo

koordinátorka soutěží k tematickému roku ČSOP a Dunajský umělec

  Tereza Rádsetoulalová

koordinátorka soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda

Další spolupracovníci

S kanceláří spolupracuje na jednotlivých projektech řada externistů, na které Vám v případě potřeby rádi poskytneme kontakt.