Soutěže

Zlatý list – přírodovědná soutěž kolektivů dětí a mládeže ve věku žáků základní školy, které mají zájem o přírodu. Na soutěžní stezce prokazují znalosti z nejrůznějších přírodovědných oborů. Ze soutěže by měla vzejít inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.

Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byl Zlatý list soutěží přírodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace. Po jejím rozpadu soutěž převzal Český svaz ochránců přírody a pokračuje více než 20 let v tradici zavedené soutěže.

Ekologická olympiáda – celostátní soutěž středoškoláků zaměřenou na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Soutěž probíhá již od roku 1994.

Soutěž k tematickým rokům – Český svaz ochránců přírody vyhlašuje každý rok Rokem konkrétního druhu nebo rodu rostlin nebo živočichů. K této příležitosti jsme vyhlašujeme tematickou výtvarnou a literární soutěž, která je bez věkového omezení.

Dunajský umělec – Mezinárodní soutěž má za cíl povzbudit děti k přemýšlení o významu a hodnotě řek. Jedná se o tvorbu uměleckého díla (artwork, fotografie nebo krátké video).

Soutěž již od roku 2004 spojuje tisíce dětí ze zemí, kterými Dunaj protéká nebo na území daného státu je některý z jeho přítoků. Od roku 2021 jsme se stali organizátory soutěže v ČR.