SMOP ČSOP

Co je SMOP ČSOP

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (zkráceně také SMOP ČSOP nebo někdy jen SMOP) je zájmová složka Českého svazu ochránců přírody, která sdružuje základní organizace pracující s dětmi a mládeží. Jejím posláním je koordinace a podpora této činnosti. Zjednodušeně lze říci, že je to „servisní organizace“ pro práci s dětmi a mládeží v ČSOP, která je organizačně a ekonomicky oddělená a má vlastní právní subjektivitu.
Zvláštní postavení SMOP je zakotveno v § 15 Stanov ČSOP, kde se o SMOP mj. říká, že „je pobočný spolkem ČSOP, který má celostátní působnost a je ústředním článkem ČSOP pro oblast práce s dětmi a mládeží v ČSOP.“
Organizaci a úkoly SMOP ČSOP určuje Souhrnná směrnice Práce s dětmi a mládeží v ČSOP a úkoly Sdružení MOP.

Důležité údaje SMOP ČSOP

Kdo se může stát členem SMOP ČSOP

Přihlášku do SMOP ČSOP může podat jakákoli řádně registrovaná ZO ČSOP, která má při ČSOP zaregistrován alespoň jeden kolektiv mladých ochránců přírody (MOP). Přesné podmínky přijetí určuje Smlouva o sdružení ZO do SMOP (zájemcům ji rádi zašleme).

Proč být členem SMOP ČSOP

Pokud se ZO stane členem SMOP ČSOP, může prostřednictvím svého zástupce v Radě SMOP ČSOP aktivně ovlivňovat směr, priority, způsob a pravidla práce s dětmi a mládeží v ČSOP.

Jaké výhody SMOP ČSOP pro ZO přináší

Členství ve SMOP ČSOP nepřináší základní organizaci oproti ostatním ZO, které nejsou členy SMOP ČSOP, žádné výhody, krom výše uvedené možnosti podílet se na koordinaci a podpoře práce s dětmi a mládeží v ČSOP.

Je členství ve SMOP ČSOP povinné?

Ne, členství ve SMOP ČSOP není povinné. Základní organizace, která má zřízený kolektiv MOP, nemusí být členem SMOP ČSOP. I přesto má nárok na stejnou finanční, metodickou a další podporu jako ZO, které jsou členy SMOP ČSOP.

Jak se přihlásit do SMOP ČSOP?

Požádejte Kancelář SMOP ČSOP o Smlouvu o sdružení ZO do SMOP. Její součástí je i přihláška. Pokud se smlouvou souhlasíte, zašlete potvrzenou přihlášku na adresu:

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Sdružení mladých ochránců přírody
Michelská 48/5, 140 00 Praha 4

Přijetí Vaší ZO projedná Rada SMOP ČSOP na své nejbližší schůzi.
Aktuální členský příspěvek je 100 Kč za ZO.

Výbor SMOP ČSOP

Předseda: Milan Maršálek (ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“)
Hospodář: Erik Geuss (ZO ČSOP Dinosaurus)
Člen výboru a místopředseda: Daniel Šatra (ZO ČSOP Kulíšek)
Člen výboru: Jan Kirschner (ZO ČSOP Strom)
Člen výboru: Milan Petr (ZO ČSOP Zásmuky)
Revizor: Jiří Kučera (ZO ČSOP Hostivice)

Členové Rady SMOP ČSOP

abecedně, podle názvu ZO

 1. ZO ČSOP Dinosaurus, Praha (MOP Dinosaurus),
 2. ZO ČSOP Hostivice (MOP Kajky),
 3. ZO ČSOP Javorníček, Valašské Meziříčí (MOP Falco),
 4. ZO ČSOP Kulíšek, Rokycany (MOP Brontosaurus a MOP Ledňáček),
 5. ZO ČSOP Lacerta, Praha (MOP Lacerta),
 6. ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“, Praha (MOP Ginkgo),
 7. ZO ČSOP Nové Hrady (MOP Mladí myslivci a ochránci přírody Nové Hrady),
 8. ZO ČSOP Origanon, Praha (MOP Origanon),
 9. ZO ČSOP Oriolus, Prostějov (MOP Rejsci),
 10. ZO ČSOP při SCHKO Jizerské hory (MOP Mladí ochránci Jizerských hor Liberec a MOP Zbojníci Osečná),
 11. ZO ČSOP Puštíci, Jaroměř (MOP Puštíci),
 12. ZO ČSOP Spálené Poříčí (MOP Mechovci),
 13. ZO ČSOP Strom, Praha (MOP Sportík),
 14. ZO ČSOP VIA HULÍN 60/14 (MOP Orlíci),
 15. ZO ČSOP Vlašim (MOP Včelojedi),
 16. ZO ČSOP Vyšší Brod (MOP Vlci),
 17. ZO ČSOP Zásmuky (MOP Šestka),
 18. ZO ČSOP Zvoneček, Vrané nad Vltavou (MOP Draci),
 19. ZO ČSOP 15/06 Šípek (oddíl Hirundo),
 20. ZO ČSOP 01/30 TROJA (oddíl Pterodactylus),
 21. ZO ČSOP 68/12 Lubno (oddíl Markazíni),
 22. ZO ČSOP 37/02 Ophidia (oddíl Ophidia Junior Ranger),
 23. ZO ČSOP 13/19 Včelaříci (oddíl RAKOVČELAŘÍCI).