Pojištění

Při přípravě i realizaci našich akcí děláme opravdu vše proto, abychom nečekaným událostem či nepříjemným zraněním předcházeli. I přesto nenecháváme nic náhodě. Všechny děti v našich oddílech jsou automaticky pojištěny, vedoucí a instruktoři oddílů také. Jedná se o hromadné pojistky sjednané mezi Českou radou dětí a mládeže (které je ČSOP členem) a Generali Pojišťovnou a.s.

Do této hromadné pojistky je zařazeno Úrazové pojištění, které se na vztahuje na všechny registrované děti a mládež, vedoucí oddílu, ale také na účastníky akcí z řad veřejnosti. Dále je v pojistce zahrnuto také Pojištění odpovědnosti za škodu, které se vztahuje na všechny vedoucí oddílu nad 15 let.