Finanční podpora

Český svaz ochránců přírody podporuje mopíky každoroční přímou finanční podporou. Jedná se především o podporu:

  • materiálního vybavení oddílů a nájemného kluboven,
  • krátkodobých i dlouhodobých akcí (výletů a výprav do přírody),
  • jarních, zimních i letních táborů.

Možná je i podpora aktivit a akcí pro přírodu i pro veřejnost, podpora ZO při pořádání místních či krajských kol soutěží a dalších aktivit pro děti a mládež.

Aktivity jsou podporovány většinou na základě vykázaného počtu dní, které děti skutečně strávili na konkrétních oddílových akcích a při oddílové činnosti, popř. dalších souvisejících aktivitách.