Ekologická olympiáda

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz  ochránců přírody (ČSOP),  spoluvyhlašo-vatelem  je každoročně  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).

Mikroskopování na soutěži Ekologická olympiáda

Více informací najdete na:  Webu soutěže Ekologická olympiáda