Proč oddíl u ČSOP

Členství v silné organizaci – stanete se členy tradiční, stabilní organizace, která vám nabídne své zázemí (podporu, pomoc, zkušenosti).
Servis – k dispozici vám bude servis (informace, poradenství, podpora) Kanceláře SMOP ČSOP, která je k dispozici zejména pro oddíly, jejich vedoucí a práci s dětmi a mládeží.
Jednoduchost – komunikace i podpora probíhá přímo s Kanceláří SMOP ČSOP. Na cestě mezi Vámi a ústředím nejsou žádné „mezičlánky“, které zdržují či zkreslují informace, nebo ubírají peníze určené oddílové činnosti. Čerpání podpory pro oddíly je maximálně zjednodušeno, tak aby její využitelnost pro oddíly byla co největší a vedoucí i organizaci zatížila jen minimem nutné agendy.
Pojištění – všechny děti i vedoucí budou automaticky pojištěny proti úrazu, vedoucí a instruktoři i na odpovědnost za škodu při oddílové činnosti. Pojištěni budou i další účastníci Vašich akcí.
Finanční podpora – budete mít nárok na finanční podporu činnosti (pro vybavení oddílu, klubovny, výpravy, tábory), kterou ČSOP svým oddílům pravidelně zajišťuje a nabízí. Výše podpory se odvíjí od počtu dětí a množství činnosti a pro většinu oddílů dosahuje nezanedbatelných částek. Aktivním se vložené členské příspěvky v podpoře každoročně mnohonásobně vrací.
Metodická pomoc – z první ruky budete mít nabídku soutěží, námětů pro činnost a inspirací, které pro oddíly připravujeme. Každoročně si budete moci sestavit balíček z nabízených metodických materiálů, který Vám zdarma zašleme. Mezi nimi bdou i materiály, které vydáváme pro členy a jinak nejsou dostupné.
Zvýhodněná možnost vzdělávání – pro vedoucí oddílů pořádáme řadu kurzů, které našim členům nabízíme za dotované ceny. Kurzy pro začínající i pokročilé vedoucí na sebe volně navazují. Ty důležité jsou certifikované a je na nich možné získat akreditaci (zdravotník, táborový vedoucí).
Možnost ovlivňovat způsob podpory oddílů – každá základní organizace ČSOP, při které pracuje oddíl, má možnost aktivně ovlivňovat směr, priority, způsob a pravidla práce s dětmi a mládeží v ČSOP skrze Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Kdo chce být aktivní má možnost a je vítán.
Svoboda pro vnitřní organizaci oddílu – ČSOP nijak nezasahuje do toho, jakým způsobem oddíl vedete, jaký si zvolíte výchovný systém a jak si organizujete svou činnost. Jedinými podmínkami jsou kladný vztah k přírodě a respektování Stanov ČSOP.
Slevy – členové ČSOP mají u spřátelených organizací po předložení průkazu řadu slev (vstupy do jeskyní, kulturních památek atd.)
Jak založit oddíl při ČSOP