Registrace

Podrobné informace

včetně podmínek. Pokud podmínky a podrobnosti znáte, můžete přejít rovnou k registraci dle instrukcí níže:

Nastupování do vlaku

Registrace členů

Registraci nových členů oddílu MOPíků můžete provést dvěma způsoby:

1) Přes webové rozhraní na adrese www.spravacsop.cz/login

Po přihlášení kliknete na Název organizace, zde v levém sloupci kliknete na seznam členů v organizaci, zde najdete všechny členy dané ZO.

U členů oddílu v posledním sloupci nastavte název oddílu, do kterého děti chodí. Členem oddílu jsou děti do 18 let, pak jsou z nich buď vedoucí, nebo členové ZO – název oddílu u nich tedy nenastavujeme.

Po přidání a nastavení údajů u členů oddílu přejděte na registraci oddílu, v levém sloupci klikněte na Přehled informací o organizaci a v Seznamu oddílů klikněte na název oddílu.

V seznamu členů/seznamu vedoucích můžete zkontrolovat, že jsou všichni zapsaní, následně pak klikněte na Obnovit registraci oddílu, pak klikněte na daný rok, v kterém registraci obnovujete. Poté vyplňujte kolonky dle požadovaných informací.

Na konci se Přehled o činnosti automaticky uloží a vy si jej můžete vygenerovat do PDF souboru, když opět najedete na Obnovit registraci oddílu.

V případě potřeby ohledně registrace oddílů kontaktujte Irenu Drástalovou (, 222 516 115).

2) Pomocí tištěného formuláře
Pokud nevyužíváte webové rozhraní, stačí vyplnit formulář Oznámení o změnách členské základny a podepsaný ho poslat do Kanceláře ÚVR ČSOP, Michelská 48/5, Praha 4, 140 00.

Registrace oddílu MOP

Stránka s podmínkami registrace a registračním listem oddílu MOP.
Vyplněný a potvrzený formulář zasílejte na adresu SMOP ČSOP, Michelská 48/5, Praha 4, 140 00.

Členské příspěvky

Členské příspěvky (resp. odvody z nich) zašlete prosím na číslo účtu: 34535011/0100, variabilní symbol: číslo Vaší ZO bez lomítka, specifický symbol 909.
Kolik za koho a proč vám automaticky napoví elektronický registrační systém, nebo podrobné informace o členství.
S registrací souvisí i průkazky pro členy.