Soutěž Rok konikleců

Jménem Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP s potěšením oznamujeme zahájení soutěže Rok konikleců. Na soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii, čeká speciální cena! Účast v soutěži není omezená věkem, může se do ní zapojit naprosto každý. Od batolete po seniory. Jako jednotlivec, skupina, rodina, třída, škola, kroužek i oddíl.

Brožura ke stažení

Brožura 2023 Rok konikleců

Obsah
Úvod 3
Poznávací znaky koniklece 6
Druhy konikleců 7
Co ohrožuje koniklece 11
Co můžeme pro koniklece udělat 12
Pracovní listy 13
Řešení 27
Něco o nás 28

14 pracovních listů s řešením!

Rádi Vám zašleme odkaz na stažení celé brožury v plné kvalitě. Máte-li zájem, zašlete nám kontakt.


  Koniklec je výjimečná rostlina. Nejen svým vzhledem, ale také svou vazbou na lokalitu, ve které roste.  Je to jeden z poslů jara, v současné době stále vzácnější a vyžadující naši pomoc ochranu. Rozhodně si zaslouží naši pozornost, abychom tento rostlinný klenot mohli v přírodě dál vídat.

  Neváhejte se zapojit!

  Jak se do soutěže zapojit?

  Informace pro soutěžící (PDF)

  Soutěžit můžete jako jednotlivec nebo jako skupina. Ale pozor! S každým výtvorem se dá soutěžit pouze jednou. Tedy pokud pošlete práci jako skupinové dílo, např. za školu, už nemůžete se stejným dílem soutěžit jako jednotlivec.

  Vytvořte vlastní kresbu, malbu, fotografii, výrobek nebo text (např. vtip, příběh, pohádku), nebo mapu (s vyznačeným nálezem některého chráněného druhu koniklece) na téma koniklec a zašlete nám ono dílo v podobě fotografie, jpg nebo pdf souboru.

  Svou tvorbu zasílejte na e-mail . Uzávěrka odevzdání děl je do 31. 8. 2023.

  Soutěžní kategorie:

  1. výtvarné dílo
  2. literární dílo (o maximální velikosti 2 stran A4)
  3. fotografie
  4. mapa výskytu volně rostoucí koniklece v okolí

  Věkové kategorie:

  • děti (0-12 let)
  • dospívající (13-20 let)
  • dospělí (21 a více let)

  Vyhodnocení soutěže

  Proběhne ve dvou kolech. První kolo bude vyhodnocováno v kanceláři SMOP ČSOP. Druhé kolo se uskuteční v říjnu 2023 formou veřejného hlasování na Rok konikleců – Chraňme biodiverzitu (csop.cz).