Soutěž Rok konikleců

Na soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, čeká speciální cena! Účast v soutěži není omezená věkem, mohl se do ní zapojit naprosto každý. Od batolete po seniory. Jako jednotlivec, skupina, rodina, třída, škola, kroužek i oddíl.

Vyhodnocení soutěže

Soutěžících se letos sešlo v některých kategoriích tolik, že jsme (i když neradi) nemohli zařadit do veřejného hlasování všechna díla. Přesto všem soutěžícím děkujeme a výhercům gratulujeme! Na všechna díla, které postoupila do veřejného hlasování se můžete podívat do naší galerie.

Soutěžní kategorie Fotografie:

Dospělí: 1. místo: Michal Petržela s dílem Bobek a koniklec (dílo č. 3), 2. místo: Petr Elzner (dílo č. 6), 3. místo: Jana Pekařová (dílo č. 9)

Soutěžní kategorie Literatura:

Děti: 1. místo: Veverušáci z družiny ZŠ Beroun – Závodí (dílo č. 3), 2. místo: Adam z DDM Stonožka (dílo č. 7), 3. místo: Tobiáš G., Nová Paka (dílo č. 4)

Dospívající: 1. místo: Klára P. – Erik a Koniklec (dílo č. 22), 2. místo: Aneta J.- Spjata s koniklecí (dílo č. 21), 3. místo: Martina P. – Emina loučka, ZŠ Jiříkov (dílo č. 10)

Dospělí: 1. místo: Martina Havlenová – Koniklec Poetry (dílo č. 9), 2. místo: Lukáš Ždan – Jak mě Bůh bezdůvodně potrestal (dílo č. 6), o 3. místo se dělí paní Eva Kašpárková s básněmi a paní Nikola Žerebov s pohádkou Jarní žena (díla č. 2, 3 a 7)

Soutěžní kategorie Výtvarné umění:

Děti: 1. místo: Aneta P. ZŠ Ohradní Vsetín (dílo č. 18), 2. místo: kolektiv ZŠ Martinice (dílo č. 27), 3. místo: Kristýna S. ze ZŠ Ohradní Vsetín (dílo č. 17)

Dospívající: 1. místo: Adéla Z. ze ZŠ Jiříkov, Děčín (dílo č. 2), 2. místo: kolektiv4. B ZŠ a PRŠ Jihlava (dílo č. 27), 3. místo: Martina P. ze ZŠ Jiříkov, Děčín (dílo č. 14)

Dospělí: 1. místo: Bára a Markéta z Ekocentra Koniklec (dílo č. 3), 2. místo: Jan Doležal (dílo č. 2), 3. místo: Eva Kašpárková (dílo č. 1)

Brožura ke stažení

Brožura 2023 Rok konikleců

Obsah
Úvod 3
Poznávací znaky koniklece 6
Druhy konikleců 7
Co ohrožuje koniklece 11
Co můžeme pro koniklece udělat 12
Pracovní listy 13
Řešení 27
Něco o nás 28

14 pracovních listů s řešením!

Rádi Vám zašleme odkaz na stažení celé brožury v plné kvalitě. Máte-li zájem, zašlete nám kontakt.


  Koniklec je výjimečná rostlina. Nejen svým vzhledem, ale také svou vazbou na lokalitu, ve které roste.  Je to jeden z poslů jara, v současné době stále vzácnější a vyžadující naši pomoc ochranu. Rozhodně si zaslouží naši pozornost, abychom tento rostlinný klenot mohli v přírodě dál vídat.

  Neváhejte se zapojit!

  Jak se do soutěže zapojit?

  Informace pro soutěžící (PDF)

  Soutěžit můžete jako jednotlivec nebo jako skupina. Ale pozor! S každým výtvorem se dá soutěžit pouze jednou. Tedy pokud pošlete práci jako skupinové dílo, např. za školu, už nemůžete se stejným dílem soutěžit jako jednotlivec.

  Vytvořte vlastní kresbu, malbu, fotografii, výrobek nebo text (např. vtip, příběh, pohádku), nebo mapu (s vyznačeným nálezem některého chráněného druhu koniklece) na téma koniklec a zašlete nám ono dílo v podobě fotografie, jpg nebo pdf souboru.

  Svou tvorbu zasílejte na e-mail . Uzávěrka odevzdání děl je do 31. 8. 2023.

  Soutěžní kategorie:

  1. výtvarné dílo
  2. literární dílo (o maximální velikosti 2 stran A4)
  3. fotografie
  4. mapa výskytu volně rostoucí koniklece v okolí

  Věkové kategorie:

  • děti (0-12 let)
  • dospívající (13-20 let)
  • dospělí (21 a více let)