Činnost

Těžiště práce s dětmi a mládeží v ČSOP je v podpoře organizované činnosti našich oddílů – MOPíků, které pracují při našich jednotlivých základních organizacích po celé České republice. Podpora je materiálního i nemateriálního charakteru. ČSOP MOPíkům nabízí celoroční servis, který jim poskytuje specializovaná Kancelář SMOP, jejíž náplní je výhradně podpora oddílů, jejich vedoucích a podpora práce s dětmi a mládeží v našem spolku.

Výstup na zasněžený vrchol

Kromě finanční podpory kluboven, akcí, táborů pořizujeme a vydáváme pro oddíly materiály (knihy, časopisy, samolepky ad.) s přírodovědnou tematikou, průběžně poskytujeme informace a poradenství. Pro vedoucí pořádáme kurzy pro zvýšení odborné kvalifikace, motivační setkání, výměny zkušeností, … Přečtěte si stručné shrnutí výhod.

Další aktivity, náměty pro činnost v přírodě a rozšiřování přírodovědných a ekologických znalostí se netýkají pouze MOPíků, ale široké veřejnosti. ČSOP pořádá soutěže Zlatý list pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, Ekologickou olympiádu pro středoškoláky a další soutěže a akce.
Škála našich aktivit je však daleko širší.