Obhájili jsme titul Nestátní neziskové organizace pro práci s dětmi a mládeží

V rámci sepsaného projektu kanceláří SMOP ČSOP a jeho obhajobou jsme i pro roky 2024-2026 získali titul Nestátní nezisková organizace pracující s dětmi a mládeží uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.