Mopíci a Ukliďme svět na Toulcově Dvoře

V úterý 17. 10. 2023 jsme se zúčastnili veletrhu poskytovatelů environmentální výchovy pro mateřské školy, který se konal při akci PROS/ZPÍVÁME V MATEŘSKÉ ŠKOLE – KONFERENCI EVVO PRO UČITELE MATEŘSKÝCH ŠKOL na Toulcově Dvoře v Praze 10. Prezentovali jsme zde nejen Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody a tradiční soutěž Zlatý list, ale i kampaň pro dobrovolné úklidy Ukliďme svět, kterou už více než 30 let Český svaz ochránců přírody zaštiťuje.
Této akce se zúčastnilo několik desítek pedagogů z mateřských škol. Zájem o Sdružení mladých ochránců přírody, Zlatý list, kampaň Ukliďme svět i některé publikace projevili nejen přítomní učitelé, ale i mnozí vystavovatelé. Věříme, že díky tomuto setkání zůstaneme v kontaktu, a že se v příštím roce zapojí do některé z našich akcí či soutěží.