Výhody pro MOPíky

Členství v silné organizaci s tradicí a zázemím (podpora, pomoc, odbornost, zkušenosti).
Servis (informace, poradenství, podpora) Kanceláře SMOP ČSOP, která je tu výhradně pro oddíly, jejich vedoucí a práci s dětmi a mládeží.
Pojištění všech dětí i vedoucích proti úrazu, vedoucí a instruktorů (od 15 let) na odpovědnost za škodu při oddílové činnosti.
Finanční podpora činnosti (výprav, táborů, vybavení oddílu, kluboven), kterou ČSOP svým oddílům pravidelně zajišťuje a nabízí.
Metodická pomoc nabídka soutěží, námětů pro činnost a inspirací, které pro oddíly připravujeme a publikací, které pro oddíly zajišťujeme nebo vydáváme.
Vzdělávání pro vedoucí a instruktory oddílů formou kurzů a zážitkových akcí. Kurzy kvalifikace pro práci s dětmi, zdravotnické kurzy, setkávání vedoucích, výměny zkušeností. Pro členy za dotované ceny.
Možnost ovlivňovat způsob podpory oddílů, tedy směr, priority, způsob a pravidla práce s dětmi a mládeží v ČSOP skrze Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP.
Svoboda pro vnitřní organizaci oddílu – ČSOP nemá žádné podmínky pro to, jakým způsobem oddíl vedete a jak si organizujete svou činnost. Jedinými podmínkami jsou kladný vztah k přírodě a respektování Stanov ČSOP.
Slevy po předložení průkazu ČSOP (vstupy do jeskyní, kulturních památek atd.)