Výhody pro MOPíky

Tato stránka bude zrušena.

Veškeré výhody pro MOPíky naleznete na stránce Proč oddíl u ČSOP.