Soutěž Rok netopýrů

Rok 2022 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem netopýrů. Mimo jiných aktivit byla připravena i soutěž v literárních a výtvarných dílech. Původní informace o soutěži, jejích pravidlech a výsledcích naleznete níže na stránce.

V rámci soutěže se nám sešlo celkem 192 soutěžních děl, ať už od jednotlivců nebo kolektivů z dětských oddílu, základních škol a školních družin, gymnázií a středních škol. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií dle věku a následně do dvou skupin dle toho, zda zaslali výtvarné či literární dílo. Do druhého kola se poté dostalo 83 děl, u kterých o pořadí mohl rozhodnout každý z Vás v rámci veřejného online hlasování.

Vítězné výtvarné dílo, kategorie dospělých
Vítězné výtvarné dílo, kategorie dospívajících
Vítězné výtvarné dílo, kategorie dětí

 

A jak lze k takovému Roku netopýrů přistoupit? Co lze připravit za aktivity mimo literární a výtvarné soutěže samotné? To nám shrnula vedoucí školní družiny ze ZŠ Beroun – Závodí paní Květa Hrbáčková.

Den netopýrů ve školní družině

Rok 2022 vyhlásil Český svaz ochránců přírody „Rokem netopýrů“. Chce upozornit na tyto pozoruhodné živočichy, kteří mají mnoho zajímavých vlastností a mnohdy s námi žijí v těsné blízkosti. Na tyto živočichy dopadají důsledky řady lidských aktivit, pověr a předsudků, které vedly k jejich úbytku, a proto se následně zařadily mezi zvláště chráněné živočichy.

Právě dnes, 25. 5. 2022, si děti naší školní družiny připomenuly Rok netopýrů a připravily si na jedno odpoledne akce s názvem „Den netopýrů“. Po krátkém úvodním slově jsme si přečetli pohádku O netopýru Bedřichovi. V ní se dovídáme mnoho zajímavých informací o celkovém životě netopýrů. V pohádce je to věnováno právě netopýru Bedřichovi a jeho bratru Vilémovi. Zjišťujeme, že netopýři jsou letouni, skupina savců, která u nás vedle vlastních netopýrů zahrnuje i vrápence. Jsou to velmi pozoruhodní živočichové. Naši pozornost si zaslouží nejen schopností pohybu a lovu potravy ve tmě za pomoci echolokace, skrytým způsobem života, kdy žijí v naší těsné blízkosti, velikou spotřebou hmyzu včetně toho, který z našeho pohledu považujeme za „škodlivý“. Proto jsou všechny druhy letounů chráněny našimi zákony. Po krátké besedě jdeme na další část našeho odpoledne, kterým je vědomostní soutěž „Pravda nebo lež“. Na 11 otázek děti odpovídal „pravda nebo lež“. Pak jsme si společně zkontrolovali a body zapsaly. Mezi sebou soutěžily 4 skupiny, které ve svých řadách spojují děti 1. – 4. oddělení. V další části pak skupiny nalepují netopýry na velké plakáty, které k soutěži připravilo 2. oddělení. Tím nám vznikl obraz, který nám říká, kde se s netopýry můžeme setkat. A víte kde? V jeskyni, skalních štolách, na skalních útesech, ale i na stromech a v dutinách stromů. První část dnešního odpoledne máme za sebou. Prožili jsme ho v malé tělocvičně, přestože jsme měli program připravený ven do přírody. Prší a prší. Proto odcházíme do velké haly a pokračujeme dál. Opět mezi sebou bojovaly 4 skupiny ve štafetě, kdy jsme sbírali lístečky s číslem a písmenem, zapisovali do tabulky a vznikají nám verše. Ty jsme se měli naučit zpaměti a pak jej po skupinách zarecitovat. Povedlo se. V další části soutěže vyslaly skupiny ze svého týmu po pěti lidech. Jejich úkolem bylo složit co nejrychleji netopýří puzzle. Opět zapisujeme body a děláme veletoč, aby každá skupina složila všechny obrázky. A než stačíme vyhodnotit a spočítat body, zahráli jsme si hru „Netopýři víří“. Všechny skupiny nastupují společně a na daný pokyn se shlukují po 10, 5 atd. Kdo nemá daný počet, vypadává ze hry. Výsledky jsou spočteny a můžeme vyhlásit vítěze. Jak to tedy dopadlo?

  1. místo – 3. skupina 41 b
  2. místo – 2. skupina 40 b
  3. místo – 1. skupina 34 b
  4. místo – 4. skupina 32 b

Všem děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a na závěr malá odměna.

Květa Hrbáčková

A výtvarné dílo lze taktéž pojmout i jako rozsáhlejší soubor děl, například vytvořit krásné hrací karty jako výherkyně dospělé kategorie Alena Kohoutková. Pár karet z balíčku přikládáme jako ukázku.

— Původní informace k soutěži —

Netopýři jsou pozoruhodní tvorové výjimeční nejen svým způsobem života, ale především tzv. echolokací, díky které mají skvělý přehled o svém okolí. Vyhledají tak i drobný hmyz, kterým se živí. Netopýří mají často úzké soužití s lidmi. Ale díky jejich skrytému způsobu života si jich mnohdy ani nevšimneme.

S potěšením vám oznamujeme zahájení soutěže Rok netopýrů.

Účast v soutěži není omezená věkem. Do soutěže se může zapojit naprosto každý. Od batolete po seniory. Jako jednotlivec, skupina, rodina, třída, škola, kroužek i oddíl.

Jak se do soutěže zapojit?

Vytvoříte vlastní kresbu, malbu, výrobek nebo text (např. vtip, příběh, pohádku) s tematikou netopýrů a zašlete nám ho v po době fotografie nebo pdf souboru. Pozor! S každým výtvorem se však dá soutěžit pouze jednou. Tedy pokud pošlete nějaký výtvor jako skupinové dílo např. za školu, už nemůžete stejné dílo poslat jako jednotlivec.

Výtvory zasílejte na e-mail .

Uzávěrka odevzdání děl je do 31. 8. 2022.

Vyhodnocení soutěže proběhne ve dvou kolech:
1. kolo bude vyhodnocováno v kanceláři SMOP ČSOP, 2. kolo se uskuteční v říjnu 2022 podobou veřejného hlasování na www.roknetopyru.cz. Při vyhodnocování bude zohledněn věk autorů. Účastí v soutěži dáváte automaticky souhlas s uveřejněním a dalším zpracováním práce v rámci soutěže.

Neváhejte se zapojit! Každý zúčastněný obdrží zajímavou odměnu a na výherce čeká speciální cena.

Informace ke stažení

 

Vyhodnocení soutěže

Kategorie dětí

Literární dílo: 1. místo – Veverušáci z ŠD ZŠ Beroun (dílo č.1)

Výtvarné dílo: 1. místo – Markéta M. (dílo č.22), 2. a 3. místo – žáci ze ZŠ Unhošť (díla č.17 a č.18)

Kategorie dospívajících

Literární dílo: 1. místo – Nicole S. (dílo č.1)

Výtvarné dílo: 1. místo – Leontýna B. (dílo č.23), 2. místo – Dina H. (dílo č.2) a 3. místo žáci ze ZŠ Vsetín (dílo č.10)

Kategorie dospělých

Literární dílo: 1. místo – Josef N. (dílo č.1)

Výtvarné dílo: 1. místo – Alena K. (dílo č.16), 2. místo – Kateřina N. (dílo č.18), 3. místo – Kavka K. (dílo č.14)

Kompletní výsledky na základě on-line hlasování zde.

Galerii obsahující všechna díla poté naleznete na Zonerama SMOP ČSOP.