Setkání vedoucích v Rakovníku

O víkendu 22. – 24. 11. 2019 proběhlo tradiční setkání vedoucích oddílů. Letos se k nám přidali vedoucí včelařských kroužku z Včelí stráže. Společně jsme strávili víkend v Rakovníku, kde nás hostila ZO ČSOP 13/19 Včelaříci (oddíl RAKOVČELAŘÍCI). Sešlo se nás 23 a změřili jsme své síly v bowlingovém turnaji, osvěžili si znalosti zdravovědy, dozvěděli se zajímavosti o včelách samotářkách, navštívili Skryjská jezírka, muzeum Joachima Barranda, zkusili najít vlastního trilobita a zbyl čas i na výměnu zkušeností.