Průkazky

Každý řádně registrovaný člen má nárok na členský průkaz ČSOP , který ho opravňuje k řadě slev v rámci programu Zelená karta. Průkazy se vystavují zdarma.
Chcete-li pro své mopíky získat členské průkazy, stačí zaslat do Kanceláře ÚVR podepsané fotografie pasového formátu. Přibližně do týdne vám budou hotové průkazky odeslány zpět. (Fotografie prosím popisujte a zasílejte tak, aby se popis ze zadní strany jedné neotiskl na sousední.)
Průkazy je možné samozřejmě vystavit jen pro registrované členy. Chcete-li urychlit vystavení průkazek pro členy nové, zasílejte jejich fotografie přímo s jejich registrací kdykoliv v průběhu roku.