Organizace

V této části webu najdete informace týkající se organizačních věcí souvisejících s registrací a podporou aktivit MOPíků. Hledejte zde podrobnější informace k dané problematice (Manuál od MZ k LT 2020) i rychlé návody a odkazy na informace a zdroje. Vyberte si z nabídky v menu. V případě jakýchkoliv nejasností jsme vám k dispozici, neváhejte psát, volat nebo nás navštívit.

Výše v menu této sekce hledejte informace o registraci oddílu a jeho členů, pojištění úrazu a odpovědnosti za škodu, finanční podpoře a dalších praktických věcech souvisejících s chodem oddílu.