Úrazové pojištění

Pojištění u Pojišťovny Generali a.s., pojistná smlouva č. 0266376698.

Kdo je pojištěn

 • Děti a mládež přihlášení do oddílů mladých ochránců přírody a jejich vedoucí. Musí být členy ČSOP, tedy řádně registrovaní. (Vedoucí musí být uvedeni v registračním formuláři oddílu, nebo jako vedoucí nahlášeni při Kanceláři SMOP.)
 • Účastníci akcí pořádaných oddílem z řad veřejnosti, tedy například i děti a jejich rodiče, kteří se účastní vašich akcí a nejsou členy ČSOP (tedy ani oddílu).

Kdy je pojištěn

Při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností v souladu s posláním určeným stanovami ČSOP nebo v souvislosti s ním.

 • K úrazu musí dojít na akci související s oddílovou činností, např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.
 • Vztahuje se i na účastníky oddílových akcí, kteří nejsou členy ČSOP (např. pokud pořádáte akci pro veřejnost a někomu z návštěvníků akce se stane úraz, pak je pojištěný).
 • Pojištění platí na úrazy v rámci celého světa, ale pozor (!), nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí. Takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat (to pak slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např.: lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.).

Jak ohlásit pojistnou událost?

 1. Po úrazu je nutné vyplnit formulář „Oznámení o úrazu“ (ke stažení a vytištění, v papírové podobě na kterékoliv pobočce Generali pojišťovny nebo v Kanceláři SMOP). To nejspíš provede vedoucí oddílu, který pořádal akci, na které došlo ke zranění nebo jehož člen se poranil. Vzor pro vyplnění. Druhou část vyplňuje lékař.
 2. Vyplněný úrazový formulář (oznámení úrazu) potvrzuje předseda ZO podpisem (případně i razítkem ZO), pojišťovně ho podává zraněný (nad 18 let), nebo jeho zákonný zástupce (do 18 let rodiče dětí apod.)
 3. Z vyplněného a potvrzeného formuláře si udělejte kopie, jednu si nechte a druhou zašlete Kanceláři SMOP e-mailem: .
 4. Originál formuláře odešlete pojišťovně na adresu:
  Generali Pojišťovna, a.s.
  OCPV-ŽP
  P. O. Box 2
  659 05   Brno 2

  nebo naskenované e-mailem:

Pojistné plnění a odškodné

Pojistné se nemění (17 Kč / osoba / rok). Pojistné plnění pokrývá tělesné poškození nebo smrt, ke které dojde následkem úrazu (v rozsahu podmínek smlouvy). Všechny limity jsou nově sjednocené pro děti i dospělé. Denní odškodné je 115 Kč za každý den léčení úrazu. V informací o pojistném plnění naleznete přímo v pojistné smlouvě, viz níže.

Kde hledat podrobnosti

Na stránkách České rady dětí a mládeže v sekci Pojištění najdete krom výše uvedených informací také:

Další informace Vám podá či zjistí Kancelář SMOP ČSOP.