Specifické aktivity – Nové stromořadí nad Poličkou

Přinášíme Vám ukázku, jak lze pojmout specifické aktivity mladých ochránců přírody (a nejen jich). Za zaslání děkujeme 1. ZO ČSOP Polička.

„Krásného nedělního dne 6. 11. 2022 proběhla jedna z tradičních podzimních výsadeb stromů
zorganizovaná místními ochránci přírody. Sázíme většinou odrůdy starých krajových ovocných
stromů. Letos se podílel na organizaci a svou účastí oddíl poličských mladých ochránců přírody. Kdo
mohl, přizval rodinu, a tak se sešla hojná banda kopáčů jam, vrtačů děr na kůly, zatloukávačů kůlů,
sazečů stromků, úvazkářů, připevňovačů ochranného pletiva, mulčovačů a zalévačů.

Zasadit jeden stromek, jak děti zjistily, není zase tak jednoduché, pokud má ve volné krajině přežít.
Stromořadí jsme sázeli v bezprostřední blízkosti Poličky. Stromy byly zasazeny do pruhu půdy, který
na jaře ještě osejeme nektarodárnou směsí rostlin. Díky osvíceným majitelům půdy, kteří vyjmuli
pruh svého pozemku z velkého bloku pole, se podařilo zasadit 80 plodonosných dřevin (kromě
ovocných stromků také keře). Pole je díky tomu rozčleněné na menší plochy. Pás neomezuje pohyb
zemědělských strojů, přitom bude působit jako významný prvek v tomto lánu. Zmírní větry a odnos
půdy způsobený větrem, zvýší množství rostlinných a živočišných druhů, včetně půdního života,
který obohatí i sousední pole. Nemalou měrou pak zadrží vláhu jak dešťovou a sněhovou, tak vláhu
vypařovanou z rostlin a půdy.
Nezasvěceným pozorovatelům se může zdát, že celá výsadba je umístěna nesmyslně uprostřed
pole. Jakmile stromky povyrostou a traviny se zapojí, uvidíte ten blahodárný účinek nejen na
sousední pole, ale také na oko kolemjdoucího a v nemalé míře na život polní zvěře. Uvidíte mokrou
půdu v blízkosti travnatého pásu vedle suchého pole, uslyšíte bzučící hmyz, schováte se ve stínu při

procházce s pejskem, vyplašíte hejnko ptáků či zajíce z travin. Věříme, že i traktoristu pracujícího
celý den na poli potěší pohled na řadu rozkvetlých stromů a věříme také, že se bude chovat k
vysazeným stromkům ohleduplně. Bude to jednou zelený poklad k nezaplacení.
Čím více bude v naší zemědělské krajině vznikat takových ostrovů zeleně, tím více bude krajina
udržitelná pro budoucí generace, které se více než my budou potýkat se změnou klimatických
podmínek.
Poděkování patří Měšťanskému pivovaru v Poličce za vodu k zálivce, Fandovi, že jí přivezl a firmě
Symbiom, s.r.o. z Lanškrouna za příznivou cenu mykorhizní houby ke stromkům. Výsadbu stromů
podpořili v rámci programu „ThinkGreen Service“ společnost General Logistics Systems Czech
Republic, s.r.o. ve spolupráci se Sdružením krajina a Český svaz ochránců přírody.
Děkujeme všem, kteří se na výsadbě podíleli – rodinám mladých ochránců přírody, přátelům a
příznivcům naší organizace, včetně skautů, kteří nám přišli pomoci a zejména majitelům oné půdy,
že nám umožnili podílet se na vzniku tak důležitého stromořadí na dohled od Poličky. Těšíme se na
další podobné počiny, kterých se budeme rádi účastnit.“

1. ZO ČSOP Polička