Soutěž Rok konikleců

S potěšením oznamujeme zahájení soutěže Rok konikleců. Na soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii, čeká speciální cena! Účast v soutěži není omezená věkem, může se do ní zapojit naprosto každý. Od batolete po seniory. Jako jednotlivec, skupina, rodina, třída, škola, kroužek i oddíl. Více informací naleznete na stránce soutěže.