Samolepky: Vodní ptáci

Kachna divoká: Anas platyrhynchos

Mláďata kachny divoké jsou po vylíhnutí opeřená a schopná samostatného života. Samice je odvádí na vodu, kde je ochraňuje a učí, jak si shánět potravu. Malá kachňátka se po vodě pohybují rychle a umí se potápět, mnohem lépe než dospělí. Vzletnosti dosahují ve stáří 55 – 60 dní.

  • doba hnízdění: březen – červen

Labuť velká: Cygnus olor

Po vylíhnutí zůstávají malé labutě 1 – 2 dny na hnízdě. Pak si je oba rodiče odvedou na vodu. Mláďata většinou vede samice, samec se zdržuje vzadu a hlídá. Celá skupina se v prvních dnech vodění často vrací na hnízdo. Vzletnosti dosahují ve stáří 4,5 měsíce.

  • doba hnízdění: březen – květen

Morčák velký: Mergus merganser

Morčáci hnízdí většinou v dutinách stromů. Malá kachňata hnízdo opouští brzy a musí z hnízdní dutiny vyskočit. Samice kachňata vodí, ale jen krátkou chvíli, cca 14 dní. Pak je samice opouští. Mláďata spolu zůstávají několik měsíců. Vzletnosti dosahují ve 2 měsících.

  • doba hnízdění: duben – květen

Čejka chocholatá: Vanellus vanellus

U čejek se mláďata líhnou dobře vyvinutá. Ve hnízdě, které je umístěné na zemi, zůstávají 1 – 2 dny. Pak je rodiče často odvádí daleko od hnízda. Když se mláďata octnou v nebezpečí, přitisknou se k zemi a díky zbarvení peří barevně splývají se zemí. Vzletná jsou v 33 dnech.

  • doba hnízdění: březen – květen

Racek chechtavý: Chroicocephalus ridibundus

Racci chechtaví hnízdí v koloniích a hnízdo je umístěné na zemi. Mláďata se líhnou opeřená a schopná samostatného života, přesto zůstávají několik prvních dní na hnízdě. Rodiče o ně pečují do doby vzletnosti. Té dosahují ve věku 26 – 28 dní.

  • doba hnízdění: duben – červenec

Slípka zelenonohá: Gallinula chloropus

Mláďata slípek jsou schopná plavat hned po vylíhnutí a brzy se začnou i potápět. Oba rodiče o ně pečují a krmí je. U slípek se objevuje helping, kdy rodičům s mláďaty pomáhají potomci z minulého hnízdění. Mláďata dosahují vzletnosti ve věku 20 – 21 dní.

  • doba hnízdění: duben – červenec

Lyska černá: Fulica atra

Mláďata lysek zůstávají po vylíhnutí několik dní na hnízdě. Pak následují rodiče, kteří je krmí a pečují o ně. Zprvu je vodí jen samec. Často se stává, že si rodiče skupinu mláďat rozdělí a každý rodič vodí jen část. Mláďata jsou brzy schopná plavání i potápění. Vzletnosti dosahují ve věku 8 týdnů.

  • doba hnízdění: březen – červenec

Potápka roháč: Podiceps cristatus

U potápek roháčů se mláďata líhnou dobře vyvinutá a opeřená. Jsou schopná ihned plavat i potápět se, přesto se často nechávají vozit na hřbetě rodičů. Jsou krmena oběma rodiči, kteří jim přinášejí rybky, hmyz a jiné bezobratlé. Mláďata jsou vzletná ve věku okolo deseti týdnů.

  • doba hnízdění: duben – červenec