Registrace oddílu MOP

Oddíly Mladých ochránců přírody (MOP) jako takové jsou registrovány u Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (nikoliv Kancelář ÚVR ČSOP). SMOP ČSOP je registrací a péčí o kolektivy pověřeno ze Stanov ČSOP (jedná se o jakousi „servisní organizaci“ mopíků uvnitř našeho Svazu).
Aby mohl být kolektiv MOP registrován, musí splnit tyto podmínky:

Na základě splnění těchto podmínek je oddíl MOP registrován Českým svazem ochránců přírody a má nárok na z toho plynoucí výhody (informace, servis, kurzy a školení, finanční podpora ad.). Registrace oddílu MOP je bezplatná.
Kolektiv je možné zaregistrovat kdykoliv v průběhu roku. Pravidelné prodloužení registrace probíhá vždy v období od 1. ledna do 31. března. Registrace je platná vždy do 31. března následujícího roku bez ohledu na to, kdy byl kolektiv zaregistrován.
Jednotlivé členy kolektivu a jeho vedoucí registruje Kancelář ÚVR ČSOP. Přečtěte si o registraci členů.
Chcete-li aktivně ovlivňovat podobu podpory mopíků, staňte se s vaší ZO členy SMOP ČSOP.