Podpora MOPíků 2014

V roce 2014 proběhnou celkem 2 druhy podpory, z toho jedna ve dvou termínech:

  • Podpora letních táborů
  • Podpora materiál/klubovny/akce JARO
  • Podpora materiál/klubovny/akce PODZIM

Podpora letních táborů 

Podpora bude poskytnuta všem letním táborům oddílů mladých ochránců přírody ČSOP, které o podporu řádně požádají (tzn. zašlou včas správně vyplněnou hlášenku s potřebnými přílohami), splní podmínky dané MŠMT  a tábor správně vyúčtují (podrobnosti v příloze).
Výše podpory bude poskytnuta ve výši 30 Kč/dítě/den.
Detailní podmínky čerpání podpory byly rozeslány emailem vedoucím oddílů a hospodářům ZO. V případě, že jste podmínky neobdrželi, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám je poskytneme.

Podpora materiál/klubovny/akce JARO a PODZIM

Podpora bude poskytnuta všem oddílům, které o podporu řádně požádají a vyúčtují ji podle předem daných podmínek. Využití podpory v rámci výše uvedených oblastí je v letošním roce zcela ve Vaší režii, tzn. záleží  pouze na vás, jakou část podpory využijete na materiál, jakou na akce a jakou na nájemné (včetně služeb).
V jarním kole bude rozděleno 200 000 Kč. V podzimním kole bude rozděleno 100 000 Kč + případné nerozdělené finanční prostředky z předchozích kol podpory (JARO a tábory).

Princip rozdělení podpory JARO

  • 70% z poskytované podpory (140 000 Kč) je rozděleno podle počtu registrovaných dětí oddílu (do 18 let).
  • 30% z poskytované podpory (60 000 Kč) je rozděleno podle počtu „děťodní“ na akcích v roce 2013 (podle výkazů činnosti zaslaných s registračním listem).

Součet obou získaných částek činí přidělenou podporu. Její výši naleznete v přiložené tabulce s názvem Podpora pro oddíly ČSOP v roce 2014. Minimální přidělená částka je 1 000 Kč. Částky se zaokrouhlují na stovky.
Detailní podmínky čerpání podpory byly rozeslány emailem vedoucím oddílů a hospodářům ZO. V případě, že jste podmínky neobdrželi, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám je poskytneme.
Důležité dokumenty:
Hlášenka/žádost pro letní tábor ČSOP 2014
Žádost a vyúčtování materiál/klubovny/akce JARO
Důležité termíny:
6. červen 2014                 poslední termín podání hlášenky
30. červen                         podání žádosti a zároveň vyúčtování o podporu JARO
září 2014                           vyhlášení podpory PODZIM
30. září 2014                    vyúčtování žádosti
31. říjen 2014                   podání žádosti a zároveň vyúčtování o podporu PODZIM