Podpora MOPíků 2013

V roce 2013 měl SMOP ČSOP rozdělili na podporu oddílů ČSOP celkem 500 000 Kč, a to ze dvou různých zdrojů. Z dotace MŠMT ČR jsme využili částku 300 000 Kč, z daru Lesů ČR bylo vyhrazeno 200 000 Kč.
 
Finance byly rozděleny následujícím způsobem:
Podpora nákladů na klubovny – vyplacena částka 99 100 Kč (využilo 18 oddílů)
Podpora letních táborů – vyplacena částka 147 671 Kč (využilo 23 oddílů)
Podpora akcí – vyplacena částka 45 895 Kč (využilo 13 oddílů)
Podpora nákupu materiálu – vyplacena částka 99 763 Kč (využilo 21 oddílů)
Podpora nákupu spotřebního materiálu –  vyplacena částka 106 440 Kč (využilo 47 oddílů)
 
Děkujeme našim partnerům za podporu činnosti oddílů ČSOP a těšíme se na další spolupráci.