Podpora 2016

V roce 2016 proběhnou celkem 2 druhy podpory:

  • Podpora letních táborů
  • Podpora materiál/klubovny/akce

Podpora letních táborů 

Podpora bude poskytnuta všem letním táborům oddílů mladých ochránců přírody ČSOP, které o podporu řádně požádají (tzn. zašlou včas správně vyplněnou hlášenku s potřebnými přílohami), splní podmínky dané MŠMT  a tábor správně vyúčtují.
Výše podpory bude poskytnuta ve výši 30 Kč/dítě/den.
Podpora materiál/klubovny/akce 
Podpora bude poskytnuta všem oddílům, které o podporu řádně požádají a vyúčtují ji podle předem daných podmínek. Využití podpory v rámci výše uvedených oblastí je v letošním roce zcela ve Vaší režii, tzn. záleží  pouze na vás, jakou část podpory využijete na materiál, jakou na akce a jakou na nájemné (včetně služeb).
Rozdělujeme cca 400 000 Kč pro všechny oddíly

Princip rozdělení podpory 

  • 70% z poskytované podpory  je rozděleno podle počtu registrovaných dětí oddílu ČSOP (do 18 let).
  • 30% z poskytované podpory  je rozděleno podle počtu „děťodní“ na akcích v roce 2015 (podle výkazů činnosti zaslaných s registračním listem).

Minimální přidělená částka je 1 000 Kč.
Detailní podmínky čerpání podpory byly rozeslány emailem vedoucím oddílů a hospodářům ZO. V případě, že jste podmínky neobdrželi, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám je poskytneme.
Důležité dokumenty:
Podpora materiál klubovny akce 2016
Podpora letních táborů 2016
Vyúčtování materiál klubovny akce 2016
Hlášenka o podporu letního tábora 2016
Vyúčtování finančního příspěvku letní tábor v roce 2016
 
Důležité termíny:
31. květen 2016 – poslední termín podání hlášenky tábora
30. září 2016 – vyúčtování táborů
31. říjen 2016 – poslední termín podání žádosti a zároveň vyúčtování o podporu materiál/klubovny/akce