Lektoři kurzu

Mgr. Luděk Hrnčíř
odpovědný vedoucí vzdělávacího programu
garance témat: hospodaření, finance, právo, táborová dokumentace
Luděk Hrnčíř je zaměstnancem Kanceláře SMOP ČSOP, kde se od roku 2012 věnuje financování oddílů ČSOP, hospodaření SMOP ČSOP a vzdělávání vedoucích oddílů ČSOP. Jako instruktor působil v minulosti v několika neziskových organizacích (Velký Vůz, Instruktoři Brno), lektorskou zkušenost získal jako instruktor a později vedoucí Lanového centra PROUD. Je aktivním lektorem v několika vzdělávacích a teambuldingových agenturách.

Mgr. et Mgr. Berta Štěpánová
garance témat: pedagogika, psychologie
Berta Štěpánová pedagog a andragog s bohatou lektorskou zkušeností z mnoha různých typů kurzů (adaptační kurzy, výchova proti šikaně, protidrogová prevence ad.). Zkušenost má i s vedením projektů a metodikou projektů zaměřených na děti a mládež.

Ing. Milan Maršálek
garance témat: výchova ke zdraví a environmentální výchova
Milan Maršálek je doktorandem a zároveň zaměstnancem Fakulty životního prostředí ČZU. Mimo to působí jako Vedoucí Ekocentra a je aktivně zapojen do vedení oddílu Gingko, který působí pod ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“.

Jaroslav Síbrt
garance témat: posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti, krizový management a risk management
Působí jako vedoucí Kanceláře SMOP ČSOP. V rámci ČSOP prošel postupně různými pozicemi, takže problematiku práce s dětmi a mládeží zná z mnoha pohledů. (Kromě současné pozice i jako vedoucí oddílu Lenochod Praha, který založil a 9 let vedl, jako předseda ZO ČSOP Oktarína se dvěma oddíly mopíků, zaměstnanec i spolupracovník bývalého Centra pro děti a mládež ČSOP i jako zástupce ředitele Kanceláře ÚVR ČSOP pro práci s členskou základnou.) Zkušenosti z oblasti práce s dětmi a mládeží má i z jiných zaměstnání a aktivit, např. jako manažer portálu Borovice.cz (tábory, dětská rekreace), člen úzkého týmu pořadatelů CVVZ 2002 v Praze nebo lektor aktivit pro děti.

Veronika Niederlová
garance témat: řízení a koordinace akce, spolupráce s veřejností a PR, motivování dobrovolníků a pracovníků tábora, environmentální témata.
Bývalá vedoucí oddílu Veverky při Sokolu Libeň.

Tomáš Kozel
garance témat: řízení a koordinace akce, organizační příprava, materiálně- technické zabezpečení
Vedoucí skautského oddílu. Instruktor lanových aktivit.

Anna Stárková
garance témat: řízení a koordinace akce, spolupráce s veřejností a PR, vedení dokumentace, denní logistika
Hlavní vedoucí jednoho z největších oddílu ČSOP – Origanon.