Důležité listopadové termíny

13.11.2022 byl termín pro odevzdání podkladů pro dotační podporu na energie od MŠMT.

30.11.2022 je termín pro odevzdání vyúčtování dotací od MŠMT ohledně materiálu/kluboven a specifických aktivit