Den dětí na Pražském hradě

V sobotu 25. 5. 2024 jsme prezentovali činnost Českého svazu ochránců přírody na Dnu dětí na Pražském hradě, který probíhal ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže.
Měli jsme připravené otázky přírodovědně zaměřené soutěž Zlatý list a a k tematickému Roku motýlů, za odměnu si děti mohly vyzkoušet záchranu zvířete pod odborným dohledem pražské zvířecí záchranky. Nechyběla ani prezentace další činnosti – účastníkům jsme představili například projekty Ukliďme svět, Staré odrůdy ovocných stromů nebo Pozemkové spolky…