Odpovědi na otázky – Den dětí na Pražském hradě

1. STANOVIŠTĚ

Otázky pro mladší

foto: Helge Busch- Paulick,(en.wikipedia.org)
Helge Busch-Paulick, en.wikipedia.org

1. Žába na obrázku je:

a) rosnička
b) skokan
c) ropucha
d) zakletý prince

 

Ivar Leidus, cs.wikipedia.org

2. Která rostlina je na obrázku?

a) sněženka
b) pivoňka
c) jetel
d) fialka

Jetel se u nás pěstuje jako krmná rostlina pro zvířata a jako zelené hnojení, protože obohacuje půdu o dusík. Květy některých druhů nemohou opylovat včely, protože mají příliš krátký jazyk. Musí je proto zastoupit čmeláci.

Otázky pro starší

foto: Vlastislav Vlačiha

1. O jakou rostlinu se jedná?

a) tulipán
b) petrklíč
c) koniklec
d) sasanka

Koniklece jsou výjimečné a krásné rostliny, rostoucí obvykle na suchých loukách a pastvinách. Rok 2023 vyhlásil Český svaz ochránců přírody rokem konikleců.

Můžete se zapojit do soutěže k Roku konikleců, nebo si stáhnout našeho průvodce o koniklecích zde: https://mopici.cz/rok-koniklecu/

2. Přiřaď těmto živočichům správný název:

a) stonožka, b) mnohonožka, c) krtkonožka

2. STANOVIŠTĚ

Otázky pro mladší

foto: Miloš Anděra(www.naturfoto.cz)

1. Jdete krmi zvířátka k řece, nesete jim mrkev, salát a okurku. Potkáte tam různá zvířata. Které z nich není pták?

a) kachna
b) labuť
c) ondatra
d) husa
e) racek

Ondatra pižmová je savec, žijící u vodních toků nebo rybníků. Živí se rybami a vodními rostlinami, někdy i ovocem, zeleninou a semeny. Pochází ze Severní Ameriky, u nás se vyskytuje od počátku 20. století.

 

foto: Jiří Bohdal (www.naturfoto.cz)

2. Jak se jmenuje mládě od kachny?

a) kuře
b) housátko
c) jehně
d) kachně 

 

Otázky pro starší

foto: Jiří Bohdal (www.naturfoto.cz)

1. Jak se ozývají čápi, když přilétají na hnízdo?

a) houkáním
b) dupáním
c) pípáním
d) klapáním zobáku

 

 

clipart/library.com

2. Kam létají vlaštovky na zimu?

a) do Afriky
b) do Austrálie
c) do Asie
d) do Kanady

 

 

BONUSOVÉ STANOVIŠTĚ

Otázky pro starší

1. Co je černá skládka?

a) všechny černé odpadky
b) odpadky vyhozené v přírodě nebo na nevhodném místě

2. Kam se má odvézt nebezpečný odpad, např. chemikálie?

a) do sběrného dvora
b) na nejbližší stanici Policie

Otázky pro mladší

1. Jaké pomůcky na úklid využijeme?

a) rukavice a pytle
b) kyblíky a mopy

2. Kam vyhazujeme odpadky na výletě v lese?

a) do dutého stromu nebo do příkopu
b) odneseme je s sebou a vyhodíme do koše nebo popelnice

 

POJĎTE S NÁMI UKLIDIT SVĚT! Více informací na https://uklidmesvet.cz